Orpheus Symfonie Orkest

Het Orpheus Symfonie Orkest  is de zelfstandige voorzetting van het, tot 2010 aan het ICO in Assen verbonden, ICO-Orpheus Symfonie Orkest.

Voor de naamgever van ons orkest moeten we terug in de meer dan 100-jarige geschiedenis van oprichten, splitsen en fuseren van musicerende gezelschappen.

 

Orkestvereniging Orpheus

Vlak na de vorige eeuwwisseling, om precies te zijn: in 1908,  werd in Hoogezand de Orkestvereniging “Orpheus” opgericht. Directeur was de heer J.J. Smedes. Het orkest richtte zich op het klassieke repertoire van de licht klassieke muziek. Concerten werden o.a. gegeven in het bekende Hotel Faber.

  

Deze foto van de Orkestvereniging Orpheus, als reproductie in bezit van het orkest,  zou in 1914 zijn gemaakt. (klik hier voor vergroting)

  

Orkestvereniging Orpheus in 1927 (collectie Gemeentearchief Hoogezand/Sappemeer) (vergroting)

 

 

1950 (vergroting)

 

Symphonieorkest Orpheus-Kalma

Omstreeks 1910 (precieze jaartal is ons niet bekend) werd in de stad Groningen door de toenmalige muziekdocent Jan Kalma een orkest opgericht onder de naam Gronings Muziek Ensemble, in de wandeling aangeduid als Orkest Kalma. Ook dit orkest hield zich voornamelijk bezig met de licht klassieke muziek. Totdat er zich de vraag aandiende om als orkest operette-uitvoeringen te gaan begeleiden. Dat leidde tot een scheiding der geesten met als resultaat dat degenen die zich meer met de klassieke muziek bezig wilden houden elders hun heil zochten. De overblijvende leden van het ensemble zochten daarom versterking en vonden die in het eerder genoemde orkest Orpheus, wat in 1969 leidde tot een fusie onder de naam Symphonieorkest Orpheus-Kalma.

Het Symphonieorkest Orpheus-Kalma heeft meer dan 30 jaar de muzikale begeleiding verzorgd voor operetteverenigingen in Hoogezand, Stadskanaal, Haren, Eelde, Bedum enz.

 

 

De vraag om dit type orkestbegeleiding nam steeds verder af . In 2000 was de laatste uitvoering: operette "Frau Luna" gespeeld onder leiding van dirigent Alfons Weges met operettevereniging Thalia. De foto werd na afloop genomen. (vergroting)

 

ICO-Promenade Orkest

Rond 1968 werd door de heer Hans Keuning, die toen directeur van het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO) in Assen was, de basis gelegd voor het ICO-Promenade Orkest. Aanvankelijk was het een musicerend gezelschap dat niet optrad. Voor de wisselende bezetting van instrumenten schreef dhr. Keuning ook zelf muziek.( Door het huidige orkest worden nu en dan nog stukken van zijn hand uitgevoerd.) In de periode van 1980 -1997 onder dirigent Joop Thijssen groeide het orkest naar de meer volledige bezetting van een symphonieorkest . Er werden geregeld concerten verzorgd onder de naam "Promenade-orkest", doelend op het repertoire waarbij als het ware een wandeling door de muziekgeschiedenis werd gemaakt. 

 

 

1997 ICO-Promenade Orkest met Joop Thijssen 

ICO-Orpheus Symfonie Orkest

In 2003 werd door fusie van Orpheus-Kalma en het ICO-Promenade Orkest het

ICO-Orpheus Symfonie Orkest gevormd.

Vanwege een wijziging in het beleid bij het ICO verviel de formele binding met deze organisatie en ging het orkest op 1 september 2010 zelfstandig verder onder de naam Orpheus Symfonie Orkest. De muzikale leiding was van 2005-2014 in handen van dirigent Harko Smidt, die daarna het stokje overdroeg aan Jan ten Bos.

 

1 september 2010: Feestelijke start als zelfstandig orkest.

 

Jan ten Bos was tot en met juni 2019 dirigent van Orpheus Symfonie Orkest

Design by Mitdesign